alles inzetten wat je in je hebt, iedere dag weer opnieuw

Interventies

Bekend van tv

levensveranderende gebeurtenissen

Interventies - Bewust van verslaving

Een interventie is een ingrijpende doch liefdevolle en effectieve manier om een verslaafde bewust te maken van de ernst van zijn of haar probleem en zich open te stellen voor hulp door ons en de familie. Door middel van een professionele interventie doen wij alles om de juiste behandeling, voor de verslaafde in gang te zetten.

Een interventietraject kan worden ingezet als de persoon in kwestie niet geholpen wil worden. In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat iemand met een verslavingsprobleem zich alleen wil laten helpen als hij in vele opzichten aan de grond zit en geen enkele uitweg meer ziet. Voorbeelden van dieptepunten zijn: het kwijtraken van je baan of je huis, een verbroken relatie of mentaal en fysiek instorten. Een zogenaamd dieptepunt wordt “hitting rock bottom” genoemd. Maar het is niet nodig te wachten tot persoonlijke of zakelijke tragedies een feit zijn.

Op zo’n moment ziet iemand waarschijnlijk niet in dat het zo niet langer kan. Of misschien ziet degene het probleem wel in, maar heeft hij de hoop op enige mogelijkheid om anders te kunnen leven opgegeven. De omgeving begrijpt zijn verslaving niet. Dat weet hij zeker. De voorafgaande zorgtrajecten zijn hiervan het bewijs. Uw kind, ouder of partner heeft extra bijzondere hulp nodig om dit probleem met alles wat er in ons is, samen aan te gaan.

Het doel van de interventie is dan ook om uw naaste te confronteren met de gevolgen van de verslaving, maar ook om duidelijk te maken dat het anders kan worden. Dat ze beter kunnen worden. De confrontatie met het probleem is altijd vanuit liefde en mededogen. Een ander onderdeel van dit interventietraject is dat er al veel zaken die op de achtergrond spelen, door ons worden geregeld en gecoördineerd, waardoor een versnelde (spoed)opname mogelijk is.

Voor

Interventies binnen familie

Deze interventie heeft een tweeledig doel: de verslaafde persoon stimuleren een behandeling te accepteren en de familie te informeren over de ziekte van verslaving. In sommige gevallen is er mogelijk sprake van een erfelijke belasting, waardoor deze familieziekte niet alleen de persoon in kwestie aangaat, maar tevens een deel van de familie. Zelfs de omgevingsfactoren kunnen een rol spelen. Daarnaast kunnen deze twee factoren gecombineerd voorkomen.

voor

EXECUTIVE OF ZAKELIJKE INTERVENTIEs

Het kan zijn dat u als manager of afdelingshoofd op zoek bent naar hulp voor een, volgens u, verslaafde medewerker. Of iemand van wie u het vermoeden hebt dat verslaving een rol speelt in het ziekteverzuim. Ook dan kunnen we stapsgewijs werken aan een interventie, waarbij in goed overleg in sommige gevallen ook de naasten worden betrokken.

Behandelingen

AMBULANTE BEHANDELING

Een ambulante behandeling is een behandeling die bestaat uit wekelijkse individuele gesprekken voor een bepaalde periode. Met uw behandelaar gaat u één op één werken aan uw verslavingsproblematiek. Afhankelijk van uw behandelplan heeft u naast deze gesprekken ook wekelijkse groepsbijeenkomsten onder leiding van een van onze behandelaren en/of deskundigen.

Behandelingen

KLINISCHE BEHANDELING

Onze klinieken bevinden zich in een veilige, comfortabele en goed georganiseerde omgeving. Zo bent u vrij van triggers van buitenaf, diverse afleidingen of negatieve invloeden die drugs- en/of alcoholmisbruik kunnen aanwakkeren.

Bekend van

Verslavingszorg Nederland
interventies
detox

Herstel is een proces

Eén van de moeilijkste dingen om te leren was dat ik het waard was om te herstellen.